Chléb

CHLÉB  pšenično-žitný

celý/krájený                                               Složení    

450g, 750g, 950g 1100g, 2000g

460g kráj. půlka, 500g forma

GAZDA CHLÉB                                           Složení

500g

BAČA CHLÉB                                            Složení

600g, 600g forma

CIBULOVÝ CHLÉB                                    Složení

600g

ČESNEKOVÝ CHLÉB                                Složení

500g

GRAHAMOVÝ CHLÉB                                Složení

250g, 450g

SLUNEČNICOVÝ CHLÉB                           Složení

250g, 500g

SÓJOVÝ CHLÉB                                         Složení

250g, 450g

ŽITNÝ CHLÉB                                             Složení  

400g

FOJT CHLÉB                                              Složení                         

500g